معیشت مردم روی شتر
خانی آمده  شیخ بستری  
ايران در ۵۰

منشور زمان

انواع زلزله
     
گوز ممنوع شهر نو پلیس های دنیا
  دور دنیا  
پیر و جوان   زن بدخو
    خواستگاری
قاضی بلخ خودکار قرمز  
سیزده عید کلیله و دمنه ١ زندگی مطلوب
     
   
   
لغات جدید توهین پـَـَـ نــه پـَـَــــ
 مرد و زن    
  جغرافیا  
مرغ   عيب عروس
    پلیس های دنیا
چهار زن   تخت پایین
پیر و جوان انشا حیوانات  
رستم و اهریمن سکس عرب  
    سلمانی خیر
     
     
   
   
تحریم سیندرلا  آفتابه سازان وصیت نامه
انرژی سکس دختر آبستن مگس نیمه دانا
صورت ها W.C اقتصاد ملل
زندگی مردم ترک شیرازی جدال ادبی
آزمایش هوش زنگ ساعت  شهر دزدان
آزمایش اعصاب دواجات ماضیه کار زیاد
شیر و روباهان تفاوت ها زن گرفتن
پایان‌نامه پیامگیر تلفن عصر جدید
اکتشافات نامه طول عمر
ریفرشمنت پرچم ها آموزش ترکی
     
   
   
گارسیا یـاد پـدر چاه
شهر هرت سفر دنیا قوانین خر
کشف امريکا كشك پشمي معادلات
خیابانهای تهران حمام پاریس حافظ
مدیریت سال ٢٠١٠ زمستان سخت
شیر افریقایی ماشین ها الاغ مرده
دیوانه باهوش هالیوود مهاجرت
تاریخ عطسه  آزمون ژیگولو
Bush & Rice Chandra Polish
Poor Woman Shooting Babies Oilmen
     
   
   
مرده  دیوانه جوراب 
لقمه حرام احمق ها عقل به چشم
اسب   انقلاب
اموال دولت غلاف
نویسنده کدخدا دیگ زودپز

شعردوست

 

امتحان سگی

تاکسی زندگی سگی واه واه
منو شناختی دنیای فقرا خریدار هنر
   
   
رجل سیاسی   فارسی شکر
     
 ملا قربانعلی   دوستی خاله خرسه
 

جمال زاده

 
ویلان الدوله کباب غاز بیله دیگ
     زن نگير ایرج میرزا روبند