جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

برای دیدن  اسلاید ها، روی متن بالا کلیک کنید