جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

سفر به کشور ها

روی نام کشور و سپس شهر دلخواه فشار دهید

> >    Italie  
> > > > > > > > > >
 
> > France
> > > > > > > > > >
 
> > U.S.A 
> > > > > > > > > >
 
> >  Scandinavie
> > > > > > > > > >
 
> > Bulgarie
> > > > > > > > > >
 
> > Roumanie 
> > > > > > > > > >
 
> >  Allemagne 
 
 Amérique du Sud 
 
> > Espagne
> > > > > > > > > >
 
> Canada
 

 Grèce

 

> > Belgique
 
> > Japon
> > > > > > > > > >
 
> > Afrique
> > > > > > > > > >
 
> >  Portugal
> > > > > > > > > >
 
> > Autriche
 
> > Australie
 
> > Les Caraïbes 
> > > > > > > > > >
 
> > Alaska
 
> > Hongrie
 
> > Croatie
> > > > > > > > > >
 
> > .
> > > > > > > > > >
 
> > ÎLE de Norfolk 
> > > > > > > > > >
 
> > Île de Malte  
> > > > > > > > > >
 
> > Luxembourg
> > > > > > > > > >
 
> > Mexique
> > > > > > > > > >
 
> > Hollande
> > > > > > > > > >
 
> > Pologne
> > > > > > > > > >
 
> > Prague
> > > > > > > > > >
 
> > Andorre
> > > > > > > > > >
 
> > Londres
> > > > > > > > > >
 
> > Saint-Pétersbourg
> > > > > > > > > >
 
> > Israël
> > > > > > > > > >
 
> > Irlande
> > > > > > > > > >
 
> > Ecosse/Oban/Glasgow
> > > > > > > > > >
 
> > Écosse
> > > > > > > > > >
 
> > Nouvelle Zélande
> > > > > > > > > >
 
> > Fidji
> > > > > > > > > >
 
> > Singapour
> > > > > > > > > >
 
> > Hong  Kong
> > > > > > > > > >
 
> > Thaïlande
> > > > > > > > > >
 
> > Thailande 2
> > > > > > > > > >
 
> > Ko Samui
> > > > > > > > > >
 
> > Turquie
> > > > > > > > > >
 
> > Chypre
> > > > > > > > > >
 
> > Chûtes du Rhin Suisse
> > > >
> > Genève
> > > > > > > > > >
 
> > Lac Ohrid Macédoine
> > > > > > > > > >
 
> > Bombay 
> > > > > > > > > >
 
> > Sri Lanka
> > > > > > > > > >
 
> > Inde  
> > > > > > > > > >