جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  
معما

اول اينو بخون...!

فرض کن اين عکس تو
 توی آفريقاست...!

و تو با يه طناب به درخت وصل شدی و مثل لنگر کشتی تو هوا معلق هستی...!

يه شمع هم به آرومی داره طناب رو می سوزونه...!

و يه شير هم اون زير واستاده تا تو بيفتی و شيره ناهارشو بخوره...!

و تا زمانی که طناب سالم باشه تو هم زنده هستی ، کسی هم نيست که بهت کمک کنه...!

تنها راه اينه که شير رو متقاعد کنی که شمع رو خاموش کنه..!

 چه جوری تو اين کار رو انجام می دی...؟!

  جواب در پایین صفحه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

یکم فکر کن، 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

نذار مخت آکبند بمونه......... فکر کن

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

برو جوابو ببین .......... 

 

 

 

 

 

آهنگ   تولد ... تولد ... تولدت  مبارک

را بخوان،  شیر بی اختیار میرود

شمع را خاموش میکند

 

سخت بود .. نه؟