جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

مردان قبلیه سرخ پوست از رییس جدید می پرسند: آیا زمستان سختی در پیش است؟
 

رییس جوان قبیله که هیچ تجربه ای در این زمینه نداشت، جواب میدهد  برید هیزم تهیه کنید بعد میرود  به سازمان هواشناسی سفید پوست ها  زنگ میزند: آقا امسال زمستون سردی در پیشه؟

پاسخ: اینطور به نظر میاد، پس رییس به مردان قبیله دستور میدهد  که بیشتر هیزم جمع کنند و برای اینکه مطمئن بشود، یک  بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ میزند : شما نظر قبلی تون رو تایید می کنید؟

پاسخ: صد در صد، رییس به همه افراد قبیله دستور میده که تمام توانشون رو برای جمع آوری هیزم بیشتر صرف کنند. بعد دوباره به سازمان هواشناسی زنگ میزنه: آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیشه؟

پاسخ: بگذار اینطوری بگم؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر!!!

رییس: از کجا می دونید؟

پاسخ:   چون سرخ پوست ها دیوانه وار دارن هیزم جمع می کنن