جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

پرچم های کشور ها

ایران

یونان

ایتالیا

هندوستان

ژاپن

برزیل

سویس

فرانسه

اندونزی

چین

استرالیا

اسپانیا