راهنمای سایت


دختر جوانی رفت پیش دکتر و گفت: آقاي دكتر من سرم درد ميكنه. دكتر هم که پزشک نابکار و هوسبازی بود  دستور میدهد  لخت شود و  شروع میکند به ماساژدادن سینه های او. دخترک میگوید: آقاي دكتر، من سرم درد ميكنه، چرا سينمو گرفتین؟! دكتر با عصبانیت ساختگی جواب میدهد: خانم شما كه از علم پزشكي چيزي نميدونید، خواهش ميكنم مداخله نكنيد

 بعد از مدتی ماساژ را به پایین تنه دختر منتقل میکند. دخترک که دیگر خیلی تحریک شده بود به ظاهر اعتراض ميكند كه بابا سردرد چه ربطي به اينجاي آدم داره؟!   دكتر جواب ميدهد كه شما از علم پزشكي چيزي نميدونيد، من دارم فرج درمانی ميكنم که از آخرین روش های علمی است!  سپس  قسمت مردانگی اش را  هم بکار میاندازد و درمان را به نحو اکمل ادامه میدهد !!   اواسط كار، دخترک ميگوید: ببخشيد آقاي دكتر، ميشه اون درو ببنديد؟ دكتر میگوید: برای چي؟

  آخه مردم توی راهرو هم چيزي از علم پزشكي نميدونن، خداي نكرده فكر ميكنن شما داريد به من تجاوز ميكنيد


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   
مهاجرت تاریخ عطسه  آزمون ژیگولو پیری Chandra Polish Bush & Rice Shooting Babies Oilmen
 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2105

2104

2103

2102

2101

2100

2099

2098

2097

2096

2095

2094

2093

2092

2091

2090

2089

 


تاجگذاریخانه و خاتونفکس از عقبصيغه يا عقدي

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

 

1408

1407

1406

1405

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

 


آینه معجزه گرروش مارگاریتاپیام رادیوییغذای مکزیکی

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896

895

894

893

892

 

407

406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

 


ابوالفضل

مخرج مشتركجاده رشت

کلاس دوم 
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها