راهنمای سایت


مناجات با خدا

کلمات قصار

 
آآدمیزاد بی غذا ، دو ماه دوام می آورد ....   بی آب ، دو هفته.....,     بی هوا ، چند دقیقه
  بی"وجـــدان"، خـیلی ................. متاسفانه خیلی ...
 
بعضی وقتا که میبینم هیچ غلطی نمیتونم بکنم 
، یاد این میفتم که آمریکا هم از همین جا شروع کرد ، دلم یه کم آروم میشه....!
 
فقط چند کشور دیگه مونده ,,,,,,  تا بگیم ، مرگ بر جهان
 
مــا مــردمــانـــی هستــیــم کــه بــه راحتــی به هم دروغ میــگـیــم 
        ولــی بـــزرگــتــریـ ـن معــیــارمــون بــرای شــروع دوستی صداقــتـه
 
يک وقتايی بود وقتی خودتو ميزدی به کوچه علی چپ ,
         تنها بودی الان که ميری ميبينی .. همه جمعن ..!
  .
__,_._,___

 

 


 

 


 


 

 
  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

پیامگیر تلفن

پایان‌نامه

عصر جدید

شیر و روباهان

تفاوت ها

زن گرفتن

آزمایش اعصاب

دواجات ماضیه

کار زیاد

آزمایش هوش

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2151

2150

2149

2148

2147

2146

2145

2144

2143

2142

2141

2140

2139

2138

2137

2136

2135

 


سن زانوبوی کبابخدا زن را آفریدجذاب و بیهوده

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

 

1453

1452

1451

1450

1449

1448

1447

1446

1445

1444

1443

1442

1441

1440

1439

1438

1437

 


بسیج و سپاهسرود ملی

سفر ژاپنارتکاب وارتماسختنه

953

952

951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939

938

937

 

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

 


زمونه خرابروش گربه هاعلامت 

چراغ قرمزکفش پارس
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها