راهنمای سایت


خانوم اومد خونه دید شوهرش تو رختخواب با زن زیبائی خوابیده رنگ از روش پرید و داد زد مرتیکه بی‌ وجدا ن

  همین الانه طلاقم رو می‌خوام .شوهره با التماس گفت: "عزیزم، فقط یه لحظه اجازه بده توضیح بدم

  من داشتم سوار ماشین میشدم که بیام خونه. این خانوم جوون ایستاده بود و از من خواست که برسونمش

 به نظرم خیلی‌ افسرده و نگران اومد و دلم براش سوخت و قبول کردم

  متوجه شدم که مدتهاست که چیزی نخورده از سر دلرحمی اوردمش خونه

 و غذای‌ دیشبی که برای تو درست کردم و نخوردی گرم کردم و بهش دادم، که دو لُپّی همه را خورد

 دیدم که خیلی‌ کثیفه و لباسش پاره پوره است. پیشنهاد کردم که یه دوش بگیره، که پذیرفت

 فکر کردم چند تیکه لباس بهش بدم. اون شلوار جین را که تنگت شده بود و دیگه نمیپوشیدی بهش دادم

اون شورتی را هم که برای سالگردمون خریده بودم و هیچوقت نپوشیدی و گفتی‌ که من اصلا سلیقه ندارم بهش دادم

 اون پیرهنی که خواهرم هدیه کریسمس بهت داده بود و هیچوقت نپوشیدی که حرص اون را در بیاری بهش دادم

 بعد اون پوتینی که کلی‌ پولش را دادی ولی‌ هیچوقت نپوشیدی

 چون یکی‌ از همکارات عین اونا داشت را هم دادم بپوشه

 شوهره یه کم مکث کرد و گفت:"نمی‌دونی چقدر خوشحال شد و چقدر تشکر کرد

 بعد همینطور که داشت به طرف در میرفت گفت.میبخشید آقا

 چیز دیگه‌ای هست که خانومتون استفاده نمیکنه؟


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   
مهاجرت تاریخ عطسه  آزمون ژیگولو پیری Chandra Polish Bush & Rice Shooting Babies Oilmen
 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2151

2150

2149

2148

2147

2146

2145

2144

2143

2142

2141

2140

2139

2138

2137

2136

2135

 


سن زانوبوی کبابخدا زن را آفریدجذاب و بیهوده

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

 

1453

1452

1451

1450

1449

1448

1447

1446

1445

1444

1443

1442

1441

1440

1439

1438

1437

 


بسیج و سپاهسرود ملی

سفر ژاپنارتکاب وارتماسختنه

953

952

951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939

938

937

 

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

 


زمونه خرابروش گربه هاعلامت 

چراغ قرمزکفش پارس
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها