راهنمای سایت


خواب دیدم قیامت شده است. هرقومی را داخل چاله‏ای عظیم انداخته

 و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله‏  ایرانیان

 خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم:

عبید این چه حکایت است که بر ما ایرانی ها اعتماد کرده نگهبان نگمارده ‏اند؟


گفت: می‌دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله

خواستم بپرسم: اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند...

 نپرسیده گفت: گر کسی از ما، فیلش یاد هندوستان کند

خود ما بهتر از هر نگهبانی لنگش کشیم و به تهِ چاله باز گردانیم

 


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

 


شکرانه حجپیکان فاسدتعویض محلهمحشرکجاست

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

 


جلوگیری از بارداریتراکتور و تامپونگردش زمین

اسهالماشین متدین
 

1338

1337

1336

1335

1334

1333

1332

1331

1330

1329

1328

1327

1326

1325

1324

1323

 


عقب افتادهشلنگکار سازیاستاندارد دوغ

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822

 


بعد از سکسخیالاتیفرود اضطراریهیجان ازدواج

حکومت نظامی

ارزش بوسه

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

 


خسته ام

غنچه ناشکفتهعامل طلاق

اولين خونزناکاندید موفق
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها