راهنمای سایت


مرد چهار زنه

 

دوستي داشتم لرستا ني

يار ديرينه ي دبستاني

ديدمش بعد ساليان دراز 

همرهش چار زن همه طناز

مات و مبهوت گشتم از حالش

كه لري آهوان به دنبالش

گفتمش: چهار زن ؟ خدا بركت !

     تو چگونه كني ز جا حركت

گفت : اين كار ماجرا دارد

هر يكي حكمتي جدا دارد

اولي را كه هست خوشگل و ناز

      من گرفتم ز خطه ي شيراز

تا كه شب ها قرينه ام باشد

سر او روي سينه ام باشد

 بهر اوقات روزهايم نيز 

 زن گرفتم ز خطه ي تبريز

چون زن ترك، خوش بر و بازوست 

خانه دار و نظيف و كد بانوست

دست پختش كه محشر كبراست

 بهتر از آن، سليقه اش غوغاست

ظرف يك سال بسته ام بارم

چون زني هم ز اصفهان دارم

كشد از ماست تار مويي را

 يادمان داده صرفه جويي را

دركم و بيش اوستاد ست او

متخصص در اقتصاد است او

بس كه در اقتصاد پا دارد

بي گمان فوق دكترا دارد

زن چارم كه ختم آنان است

شيري از خطه ي لرستان است

گفتمش با وجود آن سه هلو

زن چارم بر اي چيست؟ بگو

گفت گهگاه بنده گشتم اگر

عصباني ز همسران دگر 

"آن زمان جا ي آن سه تا، بي شك

اين يكي را كشم به زير  كتك"


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

شهر دزدان

منشور زمان

W.C

اقتصاد ملل

انرژی سکس

دختر آبستن

مگس نیمه دانا

آفتابه سازان

 تحریم سیندرلا

وصیت نامه

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2105

2104

2103

2102

2101

2100

2099

2098

2097

2096

2095

2094

2093

2092

2091

2090

2089

 


تاجگذاریخانه و خاتونفکس از عقبصيغه يا عقدي

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

 

1408

1407

1406

1405

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

 


آینه معجزه گرروش مارگاریتاپیام رادیوییغذای مکزیکی

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896

895

894

893

892

 

407

406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

 


ابوالفضل

مخرج مشتركجاده رشت

کلاس دوم 
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها