راهنمای سایت


مردی از اینکه زنش به گربه خانه بیشتر از او توجه میکرد ناراحت بود

یک روز گربه را برد و ٤ خیابان آنطرف تر ول کرد

ولی تا رسید به خانه شان،  دید گربه زود تر از او برگشته

این کار چندین  بار تکرار  شد و مردک حسابی کفری شده بود

آخر  یک روز گربه را با ماشین گرداند، از چندین پل و رودخانه

 پارک و غیره  گذشت و بالاخره گربه را در منطقه ای  پرت و ناشناس رها کرد

آنروز شب شد و مردک به خانه بر نگشت

 آخرشب زنگ زد و به زنش گفت: اون گربه کره خر خونس؟

زنش  گفت:  آره

مردک  گفت   گوشی رو بده بهش

 من گم شدم


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
   بحرطویل   

شهر هرت

قوانین خر

گارسیا

یـاد پـدر

چاه

پرچم ها

آموزش ترکی

اکتشافات

 نامه

طول عمر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

 


شکرانه حج



پیکان فاسد



تعویض محله



محشرکجاست

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

 


جلوگیری از بارداری



تراکتور و تامپون



گردش زمین

اسهال



ماشین متدین
 

1338

1337

1336

1335

1334

1333

1332

1331

1330

1329

1328

1327

1326

1325

1324

1323

 


عقب افتاده



شلنگ



کار سازی



استاندارد دوغ

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822

 


بعد از سکس



خیالاتی



فرود اضطراری



هیجان ازدواج

حکومت نظامی

ارزش بوسه

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

 


خسته ام

غنچه ناشکفته



عامل طلاق

اولين خون



زنا



کاندید موفق
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها