راهنمای سایت


انواع بله  گفتن عروس ها
     
 با اجازه بزرگترها بلهاين اصولا مثل بچه آدم بله رو ميگه و قال قضيه رو ميکنه : عروس عادي
بع..........له....   - عروسهاي لوس رو بايد فقط سپرد به داماد ....
 
: عروس لوس
 با اجازه پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، دايي جون، عمه جون زن عمو کوچيکه، نوه خاله عمه شکوه، اشکان کوچولو، ...، مرحوم زن آقاجان بزرگه ، قدسي خانوم جون ، . اين عروس خانوم آخر هم يادش ميره بگه بله واسه همين دوباره از اول شروع ميکنه به اجازه گرفتن
: عروس زيادي مؤدب
 با پرميشن از گريت ترهاي فاميل ... آو يس - اين هم بايد به سرنوشت عروس لوس برسه تا شايد آدم بشه
 
: عروس خارج رفته
اوهوم : عروس خجالتي
 به کوري چشم پدر شوهر و مادر شوهر و همه فک و فاميل اين بزغاله (اشاره به داماد) آره....
( وضعيت داماد کاملا قابل پيش بيني است)
 
: عروس پاچه ورماليده
اووو اگر اهالي محل موافقند بنده مخالفتي ندارم
 
: عروس رشتي

  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2166

2165

2164

2163

2162

2161

2160

2159

2158

2157

2156

2155

2154

2153

2152

2151

 

بلیت مضاعفقابل وایگرازن پاکختنهاز اون بگو
 

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

 

1469

1468

1467

1466

1465

1464

1463

1462

1461

1460

1459

1458

1457

1456

1455

1454

 


بوي سير

اتمسفردر هواسکس جدیدتوصیه باغبانی

969

968

967

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953

 

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

 

سکس در زنهافصلی سرباز کنجلوگیری از حاملگیبرق اتم  

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها