راهنمای سایت


یک اصفهاني درخيابان ميرفت كه ناگهان اوضاع دل وروده اش بهم خورد و نياز به قضاي حاجت پیدا کرد! بعد از قدری جستجو يك توالت عمومي پيدا کرد و خوشحال رفت که داخل شود. ولی  يك مردك لندهور جلویش را گرفته گفت كجا عمو؟! اينجا توالتش ورودي داره، ۲۰۰ تومن!

اصفهاني گفت: انصافتو شكر! يك ر..دن دويست تومن؟!  نميخوام ! و آمد بیرون، ولی بعد از مدتی به ناچار دوباره برگشت و گفت : درك بيا اينم دويست تومن

 ولی طرف گفت : نـُچ ! نرخا بالا رفته، ورودي جديد ۵۰۰ تومنه!

اصفهاني  تا فيهاخالدونش سوخت و دوباره آمد بیرون ولی باز بعد از مدتی بیطاقت شد و برگشت وباحال زار يك پونصدي داده گفت:  بيا بابا اينم ۵۰۰ تومن.

باز صاحب توالت يك ابرو بالا انداخت ، و گفت : تــُـچ! چون تو مضيقه‌اي،  وروديت ميشه هزار تومن!

اصفهاني  كه ديگر عرق از بناگوشش سرازير شده بوده، گفت : بابا سگ خور! بيا اينم هزار تومن، بزار برم  بري..م!  و رفت داخل 

مردك توالت‌چي دید يك ربع گذشت، نيم ساعت گذشت، يك ساعت گذشت، آقا نيومد بيرون. رفت  در توالت را باز کرد و دید، اصفهاني بیچاره با كمربند خودش را  دار زده، يك يادداشت هم گذاشته كه

كسي كه تو اين گروني فرق گوز و ان رو نميفهمه فقط واسه مردن خوبه


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
   بحرطویل   

شهر هرت

قوانین خر

گارسیا

یـاد پـدر

چاه

پرچم ها

آموزش ترکی

اکتشافات

 نامه

طول عمر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2105

2104

2103

2102

2101

2100

2099

2098

2097

2096

2095

2094

2093

2092

2091

2090

2089

 


تاجگذاریخانه و خاتونفکس از عقبصيغه يا عقدي

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

 

1408

1407

1406

1405

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

 


آینه معجزه گرروش مارگاریتاپیام رادیوییغذای مکزیکی

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896

895

894

893

892

 

407

406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

 


ابوالفضل

مخرج مشتركجاده رشت

کلاس دوم 
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها