راهنمای سایت


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 

راهبه مقدسی مرد و به آن دنیا رفت ولی اشتباها به جای بهشت، او را به برزخ کناهکاران فرستادند. فورا زنگ زد و جریان  را به پتر مقدس  گزارش کرد تا هر چه زودتر او را به بهشت منتقل کنند.  پتر سرش آنروز شلوغ بود و راهبه شب را اجبارا همانجا گذراند. روز بعد دوباره زبگ زد و گفت امروز دیگر حتما باید مرا جابجا کنی، چون امشب پارتی سکس دستجمعی دارند و گفته اند همه باید شرکت کنند. پتر قول داد ولی باز یادش رفت. روز سوم  راهبه زنگ زد ولی این بار صدایش شنگول بود

  پتر جان!!، من همینجا میمانم

  

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

شهر دزدان

منشور زمان

W.C

اقتصاد ملل

انرژی سکس

دختر آبستن

مگس نیمه دانا

آفتابه سازان

 تحریم سیندرلا

وصیت نامه

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2053

2052

2051

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

 


طوطی هرزهجلوگیری

شیاف  

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

 

1356

1355

1354

1353

1352

1351

1350

1349

1348

1347

1346

1345

1344

1343

1342

1341

1340

 


خونه خالیعرض معذرتادبيات لريپیمان نظامی سنتو

856

855

854

853

852

851

850

849

848

847

846

845

844

843

842

841

840

 

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

 
اگهی آبجودختران  باكره

ماشین اسلامیاتاق گاز

چهار محالزلزله سنج

سوراخ  اوزون

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها