راهنمای سایت


ابرام خالدار را به جرم سرقت محاكمه ميكنند، محکوم میشود که طبق حكم شرع بايد يك دستش را قطع كنند. میخواهند دست راستش را قطع كنند، ميبينند رویش با خال كوبي نوشته: مرگ بر آمريكا! ميگویند اين دست را كه نميشود قطع كرد... میخواهند دست چپش را قطع كنند، ميبينند نوشته: مرگ بر اسرائيل! ميگویند اي بابا اين دستم كه صلاح نيست قطع بشه. خلاصه هرجای دیگرش را میخواهند قطع كنند، ميبيند يك شعار انقلابي رویش خال كوبي شده، تا اينكه ميرسند به قسمت مردانگی اش، ميبيند نوشته: جگوزي! ميگویند : این دیوانه عجب چیز مهملی نوشته! همين را ببرين! در این اثنا ابرام میگوید: جناب سروان دست نگه دارين

اين وقتي خوابيده است اين ريختيه، وقتي پاشه، روش نوشته جنگ جنگ تا پيروزي


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

مرد و زن  

توهین

لغات جدید

سیزده عید

کلیله و دمنه

زندگی مطلوب

قاضی بلخ

خواستگاری

 پیر و جوان

زن بدخو

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2133

2132

2131

2130

2129

2128

2127

2126

2125

2124

2123

2122

2121

2120

2119

2118

 


نوبل شیمیپدر سوختگیخیابون کجا میرهکلیک درمانیسلمانی مجانی

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

 

1439

1438

1437

1436

1435

1434

1433

1432

1431

1430

1429

1428

1427

1426

1425

1424

1423

 
ختنهخواجه نصیرالدینقوانین فلسفهتشخیص خطاجلو

939

938

937

936

935

934

933

932

931

930

929

928

927

926

925

924

923

 

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

 


کفش پارسداداشمناجاتپاره پورهحکمت دیه
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها