راهنمای سایت


برای همراهی با مجلس درتدوین قانون جدید خانواده

انواع ازدواج های زیر پیشنهاد میگردد


ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است : ازدواج مسلم
مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد : ازدواح مفرح
چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند : ازدواج موجه
مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد : ازدواج متمم
مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید : ازدواج مثلث
مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد : ازدواج مربع
مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست : ازدواج مُلَوَن
مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد : ازدواج منظم
مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد : ازدواج میسر
مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد : ازدواج مشبک
مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود : ازدواج مکرر


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   
حمام پاریس حافظ مدیریت سال ٢٠١٠ زمستان سخت شیر افریقایی ماشین ها الاغ مرده دیوانه باهوش هالیوود
 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2121

2120

2119

2118

2117

2116

2115

2114

2113

2112

2111

2110

2109

2108

2107

2106

 

سلمانی مجانیصبح رشتگاو- سوسیستفسیر اجتماعی


 

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

 

1424

1423

1422

1421

1420

1419

1418

1417

1416

1415

1414

1413

1412

1411

1410

1409

1408

 


دختر و موسیقیبالن دریاییپیرهن قرمزبرش کج

923

922

921

920

919

918

917

916

915

914

913

912

911

910

909

908

 

423

422

421

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

 


سیلی در اتوبوس

کسر گوزپرده

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها